Randers:
John Drejer A/S
Alsikevej 10
8920 Randers NV
Tlf. 86 42 38 77
Fax 86 41 10 50
data@john-drejer.dk
  Aarhus:
John Drejer A/S
Søren Frichs Vej 20
8000 Aarhus C
Tlf. 86 42 38 77
Fax 86 41 10 50
data@john-drejer.dk
| TERMOGRAFI | Blower Door Test

Blower Door Test måler dampspærrens tæthed


Øget krav til nedsættelse af energiforbruget til opvarmning betyder, at en utæt dampspærre kan gøre det vanskeligt at overholde rammerne. Dertil kommer, at der bagved utætheder kan ophobes kondensfugt, som kan føre til alvorlige bygningsskader.

Jydsk Termograficenter har ekspertise til at gennemføre tæthedstests af nybyggeri iht. kravene defineret i bygningsreglemenet, hvis ellers byggetilladelsen stiller krav om dette.

Blower Door måler ved hjælp af trykforskel

Der monteres et Blower Door testaggregat i en af husets yderdøre for dermed at danne et over- og undertryk i bygningen. Blower Door testaggregatet er tilsluttet et stykke software, som måler forskel i tryk indenfor og udenfor. Programmet kan således på stedet konstatere om bygningen er tæt og overholder tæthedskravet difineret i bygningsreglementet. Blower Door programmet følger den europæiske standard for måling af bygningstæthed DS/EN 13829, som skal ligge til grund for rapporten om husets tæthed.

Termografi sammen med Blower Door Test giver et klart billede

Blower Door testen kombineres med termografering af bygningen. Termografien viser hvor og i hvilket omfang der er utætheder i dampspærren. De blå steder på termografibillederne, viser hvor kulde trænger ind i bygningen.
 

    EL-TERMOGRAFI

    BRUDSPORING EL-GULVVARME

    LÆKAGESPORING VANDVÆRK

    LÆKAGESPORING VVS

    FUGTMÅLING

    BLOWER DOOR TEST