RANDERS telefon: 86 42 38 77​

​AARHUS telefon: 86 42 38 77

Blower Door Test måler dampspærrens tæthed

Øget krav til nedsættelse af energiforbruget til opvarmning betyder, at en utæt dampspærre kan gøre det vanskeligt at overholde rammerne. Dertil kommer, at der bagved utætheder kan ophobes kondensfugt, som kan føre til alvorlige bygningsskader.

Jydsk Termograficenter har ekspertise til at gennemføre tæthedstests af nybyggeri iht. kravene defineret i bygningsreglemenet, hvis ellers byggetilladelsen stiller krav om dette.

Blower Door måler ved hjælp af trykforskel

Der monteres et Blower Door testaggregat i en af husets yderdøre for dermed at danne et over- og undertryk i bygningen. Blower Door testaggregatet er tilsluttet et stykke software, som måler forskel i tryk indenfor og udenfor. Programmet kan således på stedet konstatere om bygningen er tæt og overholder tæthedskravet difineret i bygningsreglementet. Blower Door programmet følger den europæiske standard for måling af bygningstæthed DS/EN 13829, som skal ligge til grund for rapporten om husets tæthed.

Termografi sammen med Blower Door Test giver et klart billede

Blower Door testen kombineres med termografering af bygningen. Termografien viser hvor og i hvilket omfang der er utætheder i dampspærren. De blå steder på termografibillederne, viser hvor kulde trænger ind i bygningen.

Er du interesseret?

Følg med i John Drejers hverdag på Facebook og se hvad der rør sig i vores virksomhed.

Vi kan være dig behjælpelig med alt fra el-installation til klima- og energistyring.

​Så kontakt os på 86 42 38 77, og hør mere om hvad

vi kan gøre for dig.​

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 9 anmeldelser på​ Facebook

Firmanavn & CVR​

John Drejer A/S

CVR: ​21783692

Kontakt os

Telefon: 86 42 38 77

E-mail: data@john-drejer.dk